Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VÕ QUANG ĐỈNH
ThS BS Nam Da liễu Sáng thứ ba