Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VŨ BÁ CƯƠNG
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ sáu