Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHẠM THỊ MINH HỒNG
PGS TS BS Nữ Nhi - Tiêm ngừa Sáng thứ bảy