Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ TIẾN ĐẠT
BS CKII Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ ba
LÊ TIẾN ĐẠT
BS CKII Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Chiều thứ ba