Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN THỊ THANH HỒNG
ThS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ bảy