Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ THỤY MINH AN
Sáng thứ 7 khám cách tuần
ThS BS Nữ Thần kinh Chiều thứ năm
Sáng thứ bảy