Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ CHÂU HOÀNG QUỐC CHƯƠNG
ThS BS Nam Hậu môn - Trực tràng Sáng thứ hai
LÊ CHÂU HOÀNG QUỐC CHƯƠNG
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ hai