Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Hồ Xuân Dũng
BS CKII Nam Tạo hình - Thẩm mỹ Chiều thứ năm