Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN THÁI THÙY DƯƠNG
BS CKI Nữ Tạo hình - Thẩm mỹ Sáng thứ bảy