Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHẠM NHƯ HẢO
ThS BS Nữ Nội tiết Chiều thứ năm
Sáng thứ bảy