Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN THỊ THÙY DUNG
BS Trần Văn Lượng khám thay ngày 23.3.2023
BS CKII Nữ Nội tiết Sáng thứ ba
Chiều thứ năm
TRẦN THỊ THÙY DUNG
Khám cách tuần
BS CKII Nữ PK Quốc tế (Tổng quát) Sáng thứ năm