Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRỊNH THỊ BÍCH HÀ
Khám luân phiên cách tuần.
ThS BS Nữ Lão khoa Sáng thứ hai
Chiều thứ hai