Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ QUANG ĐÌNH
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ hai
Chiều thứ hai