Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HỨA THỊ NGỌC HÀ
Sáng thứ ba khám từ 06h30-09h00
GS TS BS Nữ Sáng thứ hai
Sáng thứ ba